Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se aktuálně děje kolem VTE v Krásném Údolí

17. 4. 2013

V současné době, tedy v dubnu 2013, běží proces posuzování vlivů na životní prostředí na záměr VTE Krásné Údolí (kód záměruVTE Krásné Údolí - kód záměru KVK456), který je nyní v etapě přípravy vyhodnocení dokumentace EIA. K dokumentaci EIA bylo možné se vyjádřit v průběhu března, čehož využili jak okolní obce tak i fyzické i právnické osoby. Současně odpůrci výstavby VTE Krásné Údolí připravili osvětovou kampaň v Krásném Údolí, neboť se ukázalo, že místní obyvatelé nejsou dostatečně a objektivně informováni o problematice VTE, jak dokládaly mimo jiné informace k VTE, zveřejněné na oficiálním webu města, které vycházely pouze z propagačních materiálů a argumentace investora. 

V březnu se také připomínkoval návrh Územního plánu město Krásné Údolí, kde jsou zapracovány plochy pro výstavbu VTE. Zde se opět požadovalo vypuštění těchto ploch z územního plánu.

Mezi obyvatele Krásného Údolí byl distribuován informační leták, který upozornil na některé problémy a skutečnosti kolem obnovitelných zdrojů energie (OZE) a provozu VTE. Současně probíhaly petiční akce proti výstavbě VTE v okolních obcích, jejichž některé části bezprostředně leží v blízkosti VTE. Na Krajský úřad Karlovarského kraje byla odeslána řada převážně nesouhlasných vyjádření od obcí, podnikatelů, organizací i jednotlivců. Určitou vyjímkou mezi sousedními postiženými obcemi bylo město Toužim, jehož vedení (přesněji jeho rada města a starosta) zaujalo k celé problematice neutrální stanovisko, přestože právě město Toužim v nedávné době s výstavbou VTE na svém území nesouhlasilo. Případnou výstavbou VTE Krásné Údolí bude území města Toužimi výrazně ovlivněno, jak vyplývá i z dokumentace EIA.

Mezi nejčastější obavy vyjadřovatelů patří: 
- strach z negativních zdravotních vlivů provozu VTE v blízkosti obydlených míst.
- znehodnocení životního prostředí – krajinného rázu. 
- znehodnocení nemovitostí, snížení jejich ceny a neprodejnost.
- zastavení rozvoje obcí v regionu, odliv mladých rodin.
- znehodnocení veřejných i soukromých investic do rozvoje regionu. 
- další negativní dopady do peněženek, růst ceny elektřiny, podpora nekalého podnikání investorů OZE.
 

Na osvětovou kampaň odpůrců VTE reagovalo vedení města Krásné Údolí zvláštním vydáním obecního zpravodaje - Občasníku č. 2/13, ve kterém se snažilo vyvrátit "nepříjemné" informace a zastavit sílící odpor proti záměru na výstavbu VTE. Na otázku z Občasníku, kdo využívá nevědomí občanů, si každý, kdo alespoň trochu poodhalil tajemství OZE a VTE, snadno odpoví sám.

 

Náhledy fotografií ze složky VTE Krásné Údolí