Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnovitelné zdroje energie a my

25. 1. 2013

Problematika budování a provozu vysokých větrných elektráren (VVE) v podmínkách našeho mikroregionu není samozřejmě jednoduchá.

Z našeho pohledu jde v podstatě o to, zda jsme ochotní obětovat náš životní prostor, náš domov, naše životní prostředí, a v neposlední řadě i naše nevelké a těžce získané peníze z našich kapes, a také i peníze veřejné, ve prospěch OZE - obnovitelných zdrojů energie a toho, ce se za tím skrývá.

Z obecného pohledu je podpora OZE jistě žádoucí, ovšem je třeba se vždy ptát, zda je pro nás efentivní. A jak už to na světě bývá zvykem, každá dobrá myšlenka se dá zneužít. To se bohužel v našem případě stalo i s OZE. I tato oblast energetiky se stala byznysem, a to byznysem výnosným. Ovšem  OZE samy o sobě výnosné nejsou, bez přímé či skryté veřejné podpory by byly neefektivní.
Pod falešným, ale líbivým pláštíkem údajné ekologie a nezbytnosti, se podařilo přesvědčit nejen velkou část veřejnosti, ale hlavně naše politiky ( znichž mnozí jsou nějak "napojeni" na tento energetický byzbys) a ti se pak postarali vhodnými kroky o podporu OZE a tím také o zisky budovatelů a provozovatelů OZE. Na nejnižší úrovni pak svou roli hraje také jistá forma veřejné korupce, kdy se firmy podbízejí obcím a kupují si místní politiky i veřejnost různými finančními rádoby dary a příspěvky. O tom, že si to vlastně občané nakonec zaplatí z vlastní kapsy, o tom se pochopitelně mlčí, zkuste si spočítat, kolik lidé a firmy ve vaší obci zaplatí za elektřinu ve formě povinného příspěvku na OZE, která se účtuje k ceně elektřiny. 
Obzvláště výrazné podpory se v minulosti dostalo právě VVE a nyní i fotololtaickým elektrárnám (FVE).
Situace dospěla tak daleko, že díky masivní veřejné podpoře  OZE, se tyto zdroje budují i tam, kde je jejich provoz zcela neefektivní, výrazně narušují životní prostředí a leckdy dokonce ohrožují zdraví místních obyvatel! Ale díky nepřiměřené podpoře jsou pro provozovatele ziskové!

Na tuto nekoncepční a pokřivenou, a v podstatě zločinnou politiku státu doplácí nejen naše krásná krajina a životní prostředí, ale i naše již tak poloprázdné kapsy. Stačí se podívat na vaše vyúčtování elektřiny, kolik v ceně vámi spotřebované energie "dobrovolně" věnujete na byznys cizích firem. Další peníze z našich kapes pak vytáhnou další náklady, vyvolané provozem OZE - budování a posilování rozvodné sitě, aby nedocházelo v výpadkům při jejich přetížení vlivem činnosti OZE - tyto výdaje samozřejmě zase uhradíme jen my, ve zvýšených cenách energie.  

Z logiky věci jedinou skutečně "ekologickou" energií je ta, která nebyla nikdy vyrobena a spotřebována. Bylo by tedy mnohem užitečnější, kdybychom se věnovali podpoře úspor energií. Místo podpory pochybného podnikání zahraničních investorů a provozovatelů VVE bychom měli věnovat pozornost podpoře snižování uníků energií, zavádění úsporných spotřebičů a technologií. Také třeba podpora jiných, šetrnějších druhů OZE, třeba malých vodních elektráren (na místě mnoha zaniklých historických vodních děl (tj. mlýnů, pil, hamrů), které  patří k naši kulturní krajině) je jistě v konečném efektu užitečnější než výstavba a podpora VVE. To je cesta ke kvalitnímu životnímu prostředí a skutečné ekologii.

Možná si řeknete, no jo, co ale já, jako obyčejný občan a jedinec s tím nadělám? Naštěstí žijeme v jakési demokracii a nějaké možnosti přeci jen pořád máme. Chce to třeba chodit k volbám a vybírat si dobré lidi a strany, zajímat se o své okolí, svůj domov, obec a aktivně přistupovat k životu, sdružovat se a tlačit na "ty nahoře". Samozřejmě také znát svá práva a možnosti, jak ovlivnit rozhodování "těch nahoře", tedy politiků a úředníků, a tyto také efektivně využít. V opačném případě se dostaneme do rolí ovcí se všemi důsledky, které z toho pro takové ovce plynou. 

Co konkrétně, my a zde, můžeme udělat proti nekalému byznysu kolem OZE? Prostě tento byznys zde ve své obci nepřipustit! A pak samozřejmě podporovat ty, kteří se snaží o nápravu dnešního stavu.    
 

 

Toužimský antivětrník, občanské sdružení.