Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko lékařů k negativním vlivům provozu VE

5. 11. 2009

Příspěvek hodnotí klady a zápory rozvoje větrné energetiky v podmínkách České republiky.
Stanovisko k výstavbě větrných elektráren
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc
.

V květnu 2007 jsem předal mně dostupné materiály stran možného negativního účinku velkých větrných elektráren na lidské zdraví panu prof. MUDr. Aleši Linhartovi, DrSc., a požádal jsem ho o jejich posouzení.
Zde je vyjádření pana profesora z 22.5.2007, které zveřejňuji s jeho souhlasem.

Vážený pane doktore Malecho,
pozorně jsem pročetl materiály týkající se větrných elektráren i některé další podklady (překvapivě v Pubmed je pouze 11 vstupů na toto téma). Na základě dostupných informací Vás rád podpořím ve Vaší snaze zabránit dalšímu nekontrolovanému množení větrných elektráren v blízkosti lidských sídel, a to z následujícího důvodu:
Ze zdravotního hlediska nejsou efekty nízkofrekvenčního zvuku ani zdaleka dobře dokumentovány – osobně se domnívám, že vzdálenosti, které uvádíte jsou pro tento typ vlnění ještě příliš krátké a vliv infrazvuku lze očekávat podstatně dále za hranici 3 km.
Do doby provedení jasných epidemiologických šetření je proto výstavba v blízkosti sídel z mého pohledu nepřípustná.
S ohledem na zdravotní aspekty je Vaše snaha o zabránění výstavby větrných elektráren v blízkosti lidských sídel legitimní a naprosto na místě.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.


Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie
VFN a 1. LF UK, Praha
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: +4202 2496 2605
Fax.: +4202 2491 2154
e-mail: alinh@lf1.cuni.cz


MUDr. Jan Malecha
Ordinace pro choroby srdce, cév a krevního oběhu - Kochova 1185 - 430 12 Chomutov - Tel.: 474 686 323