Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Krásném Údolí EIA ukončena

27. 2. 2013

Záměr na výstavbu VTE v Krásném Údolí na Toužimsku je zatím pozastaven. Investor, firma VTE Krásné Údolí s.r.o., na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí požádala o zastavení dalšího procesu EIA - posuzování vlivů na životní prostředí. Proces EIA byl 14.10.2013 ukončen.    

Proces EIA byl zahájen v říjnu 2012, a postupně prošel od oznámení, přes zjišťovací řízení, dokumentaci až k posudku - Dokumentace EIA k VTE K. Údolí ZDE.  Na základě četných připomínek občanů, obcí i nakonec našeho sdružení, vznesených v rámci procesu EIA, dospěl posuzovatel dokumentace EIA, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., k negativnímu stanovisku. Nicméně jak obec, tak investor, se nehodlají svého pochybného záměru vzdát a tak investor napadl rozhodnutí orgánů státní správy a zpracování posudku. Posudek EIA k VTE K. Údolí ZDE

Nejzásadnější připomínkou veřejnosti k dokumentaci EIA byla ta, která se týkala odmítnutí možného ohrožení zdraví obyvatel infrazvukem a znehodnocení majetku obyvatel. Domácí a i zahraniční studie jsou podle zpracovatele nepodložené, možné ohrožení nepřipouští. Alibisticky operuje s chybějící legislativou a příslušnými normami, a tak tedy to, co není zákonem zakázáno nebo omezeno, prostě neexistuje. V daném případě zcela zjevně a nekriticky "kope" ve prospěch investora. Prostě problém byl zrušen. Možná jsou obavy kolem infrazvuku a tzv. WTS (syndromu větrné turbíny) liché, ale co když ne? Po nekonečných tahanicích s hygienou, úřady a soudy, se možná dočkají poškození svého práva. Kdo ale uhradí škody investorovi a provozovateli? Investor a provozovatel VE? Nebo ten, kdo z moci úřední připustil ohrožení obyvatel? A jsme opět v začarovaném Investor, provozovatel VE a úředník se budou jen smát, platit totiž bude zase a jen stát, tedy daňový poplatník, zase jen my. 

A vůbec, celá ta situace kolem obnovitelných zdrojů energie, a nejen kolem nich, budí dojem velmi dobře promyšleného komplotu na celou naší společnost. Zákony, vyhlášky a celá politika státu jako by hrála ve prospěch všech těch podvodníků, ať již podnikají v bankovnictví, ve zdravotnictví, s větrem či sluncem. 

Novou obětí této promyšlené politiky jsou malé, ekonomicky slabé obce, jako Krásné Údolí. Ty jsou nyní vydírány a korumpovány investory. Vábení peněz je vždy silné, a když je to vše tak snadné, bezpečné a vlastně krásné a užitečné, tak proč neříci ne. A když se k větrníku otočím zády, tak ho přeci vůbec neuvidíme, tak vlastně o nic nejde. Hlavně když to sype prachy! Jenže  ty se z větru nevytisknou. 

V téhle ďábelsky vymyšlené hře jsme my ti hloupí. Necháváme vydělávat zahraničním firmám a investorům, kteří nám pak  ničí naší pohodu domova, ohrožují naše zdraví, ničí nám naší krásnou krajinu a snižují hodnotu našich majetků. A my jim za to ještě klidně platíme. Jen si spočítejte, kolik ročně doma zaplatíte těm podvodníkům za elektřinu na příspěvcích na OZE?  Ale také to platí naše továrny, obchody, školy, nemocnice, obce... to samozřejmě prodražuje všechny výrobky a služby a tahá nám to další peníze z našich kapes. A nejen to, naše podniky jsou díky tomu nekonkurenceschopné a musí pak propouštět. Ještě je to pořád opravdu tak výhodné, jak se nám to snaží někteří namluvit? 

Pokud se podpora OZE, tedy i VE, neupraví nebo nezastaví, budeme doplácet stále více a více. Když to neudělají naši zkorumpovaní politici a úředníci, tak to musíme udělat my tady dole! Prostě teď už ani jeden větrník, už ani jeden hektar slunečních panelů v našich obcích!