Jdi na obsah Jdi na menu
 


Větrná elektrárna Krásné Údolí

23. 12. 2012

V roce 2010 firma Windenergie, s. r. o., z Chomutova, zahájila realizaci svého investičního záměru na vybudování VTE v Krásném Údolí.

Umožnily jí to především Karlovarským krajem schválené Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, do kterých se větrné lobby podařilo prosadit několik lokalit pro budování VTE. Jedna z nich se bohužel objevila i na Toužimsku, přestože zde obyvatelé s tímto nesouhlasili a bylo pokazováno na věcné rozpory.  

Protože obce Toužim, Útvina a Otročín s výstavbou větrných elektráren v té době nesouhlasily, bylo vytipováno Krásné Údolí, kde se investorovi podařilo svojí propagandou a výhodnou finanční nabídkou "zkorumpovat" místní obyvatele a samosprávu ve prospěch prázdné obecní pokladny. I přes výhrady a odpor části veřejnosti se podařilo v říjnu 2011 získat souhlas obce a byla uzavřena smlouva mezi obcí a investorem. Součástí dohody bylo i zapracování záměru do nového územního plánu města Krásné Údolí, který obec právě pořizovala.

Firma Windenergie 29.3. 2012 založila společnost VTE Krásné Údolí, s. r. o., která převzala další iniciativu a realizaci investičního záměru. Firma VTE Krásné Údolí, s. r. o., má dva společníky,  chomutovské firmy WINDWIN CZ spol. s r.o. a WINDENERGIE, s.r.o.

Následně byla v srpnu 2012 zpracována dokumentace pro EIA a byl oznámen záměr odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje, který v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, zařadil záměr do II. kategorie a zahájil 26.9. 2012 zjišťovací řízení. Výsledek řízení byl oznámen 3.11. 2012. Na základě vyjádření okolních obcí a přípomínek bylo rozhodnuto, že záměr „VTE Krásné Údolí“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Cílem investora je prosadit v Krásném Údolí výstavbu 5-6 VTE, typu ENERCON 101 s výškou tubusu 135 m, průměrem rotoru 101 m a celkovou výškou 186 m, každá o výkonu 3.000 kW (celkový instalovaný výkon činí 15 až 18 MW). 

 

Podrobnější dokumentace:

Textovou část oznámení a dokumentaci lze najít v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA ( http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp ), kód záměru KVK456.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky VTE Krásné Údolí