Jdi na obsah Jdi na menu
 


Větrný park na Bezvěrovsku

5. 11. 2009

    Plzeňská firma AFE Bohemia, s.r.o., hodlá vybudovat na uzemí obcí Bezvěrov a Nečtiny větrný park. Firma EKOAUDIT,spol. s r.o.  (www.ekoaudit.cz) vypracovala vlednu 2008 dokumentaci, která se stala podkladem pro Oznámení záměru, zpracované na základě § 6 zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 3, které se stalo podkladem pro zahájení zjišťovacího řízení záměru.

 

    Oznámení záměru bylo zveřejněno úřední desce Plzeňského kraje 31. ledna 2008 a dokumentace zveřejněna 5. února 2009.

 

    Závěry zjišťovacího řízení byly zveřejněny na úřední desce Plzeňského kraje 11. března 2008. Negativní stanovisko veřejnosti bylo podáno p. Hradeckým dne 6.3.2009 a občany dne 28.2.2009 - nesouhlas s výstavbou větrného parku Bezvěrov-Nečtiny, námitky týkající se vlivů na zdraví a krajinný ráz. Na zákldě připomínek účastníků řízení byla dokumentace 25. března vrácena k přepracování a v květnu 2009 byl vypracován požadovaný doplněk dokumentace. 

 

    Doplňek dokumentace záměru byl zveřejněn na úřední desce Plzeňského kraje 25. května 2009 s termínem podání písemných vyjádření veřejnosti do 23. června 2009. 

 

    Aktuální informace zde.

 

Obrazek

 

    Podnikatelský záměr předpokládá výstavbu deseti větrných elektráren typu ENERCON E-82 s různou výškou stožáru. Výšku stožáru 108,3 m má jedna větrná elektrárna plánovaná v k.ú. Dolní Jamné (WEA 16), dvě elektrárny v k.ú. Chudeč (WEA 8 a WEA 9), jedna elektrárna v k.ú. Čestětín (WEA 13) a dvě elektrárny v k.ú. Kamenná Hora (WEA 14 a WEA 15). Výšku 98,3 m mají čtyři větrné elektrárny v k.ú. Dolní Jamné (WEA 1, 2, 3, 4). Výrobcem a distributorem větrných elektráren je společnost  ENERCON GmbH, Německo. Každá větrná elektrárna má maximální výkon 2,0 MW, celkový výkon je pro park o deseti větrných elektrárnách 20 MW. Typové označení je ENERCON E-82. Technicky se jedná o věž v případě WEA 1, 2, 3, 4 vysokou 98,3 m, v případě WEA 8, 9, 13, 14, 15, 16 vysokou 108,3 m, která je ukončená gondolou. Ta je přímo (bez převodovky) napojena na trojlistý rotor o průměru 82 m. Tento typ větrné elektrárny přeměňuje energii větru na elektrickou již od rychlosti větru 2,5 m/s. Jmenovitého elektrického výkonu 2 MW dosahuje při rychlosti větru 12 m/s a vyšší. Rychlost otáčení rotoru je proměnná v rozsahu od 6 do 19 ot./min. Tento typ byl vyvinut pro maximální využití podmínek středních rychlostí větru typických pro vnitrozemské lokality. Elektrárna je ukotvena v betonovém základu o velikosti cca 15 x 15 x 2 m, který je pro zarovnání s okolním terénem překryt zhruba jednometrovou vrstvou zeminy. Vyvedení výkonu elektráren je plánováno zasmyčkováním do stávajícího vedení 110  kV ČEZ Distribuce.

 

    Investiční záměr byl zpracován v jedné variantě umístění, která vychází z řady postupných úprav, z možností územně-plánovací koncepce, vlastnických vztahů k pozemkům, ochranným pásmům, dodržením minimálních vzdáleností větrných elektráren vzhledem k obytným stavbám, komunikacím lesním porostům a podobně.

 

    AFE Bohemia s.r.o. – Aufwind Fronteris Energie, je českou dceřinou společností, která byla založena dvěma společníky - Aufwind Schmack GmbH Neue EnergienFronteris AG. Společnost se zabývá činnostmi spojenými s rozvojem obnovitelných zdrojů energie na evropském trhu a to především v oblasti využití potenciálu energie větru – větrné elektrárny a energie bioplynu – kogenerační jednotky na bioplyn, tzv. bioplynové stanice. Zárukou profesionality, spolehlivosti a úspěšné spolupráce je více jak desetileté know-how a silné finanční zázemí společnosti. O schopnostech svědčí celá řada úspěšných projektů a fondů jak v České republice, tak v zahraničí - např. projekt VTE Loučná 5,4 MW (ČR), VTE Stemmasgrün 3,6 MW (Německo), Pfaffengrün 3,0 MW (Německo).