Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s ostatními sdruženími

Naše sdružení navázalo kontakty s obdobně zaměřenými organizacemi v ČR a zúčastnilo se  prvního celostátního setkání odpůrců větrných elektráren v České republice 20. října 2007 v Čenkovicích, kde byly zahájeny přípravy na ustavení společné platformy, sdružení fyzických a právnických osob podle podle § 829 a násl. občanského zákoníku s pracovním názvem UNIE PROTI VE (tzn. Větrným Elektrárnám).

Na následném jednání představitelů Unie proti VE 8. května 2008 v Rožné u Bystřice pod Pernštejnem, kterého se zúčastnilo vedení našeho sdružení, vzniko sdružení UNIE PRO KRAJINU se sídlem v Pernštejnských Janovicích 28, pošta Věžná PSČ 59301 a bylo ustaveno vedení unie, zástupce našeho sdružení byl zvolen do revizní komise. Významným počinem bylo zřízení oficiální unijní webové stránky na doméně http://www.unieprokrajinu.cz, která slouží jak členům unie, tak široké veřejnosti, která zde najde potřebné informace pro svůj boj proti nekoncepční výstavbě větrných elektráren u nás.

Dne 22.5.2010 se zástupci našeho sdružení jako členové kontrolního výboru Unie pro krajinu a hosté zúčastnili schůzky vedení Unie pro krajinu v Praze.